Maja talviteloille.

9.10.2019

Osaston maja talviteloille, varauksia otetaan vastaan taas ensi keväänä. Majalle ei tule enää vettä. Majan päiväkäyttö on edelleen mahdollista talven pilkkireissuja varten.